Terhi on todella empaattinen ja toiset huomioon ottava. Samaan aikaan Terhillä on todella loistava kyky tehdä päätöksiä ja käsitellä asioita järkevästi ja kaikki näkökulmat huomioon ottaen. Tällaista näkemystä ja kokemusta tarvitsemme myös politiikassa.

Henna Asikainen
Pedagoginen yliopistonlehtori

Henna Asikainen

Miksi Terhi kaupunginvaltuustoon? Valtuustotyöskentelyssä tarvitaan monipuolista osaamista sekä asiasisältöjen että yhteistyötaitojen osalta. Samoin vaaditaan taitoa tunnistaa olennaiset asiat. Työn onnistumisen kannalta myös aito tahto asioihin paneutumiseen ja niiden analyyttisen pohtimiseen on tärkeä tekijä. Terhillä on kaikki nämä ominaisuudet. On ollut ilo työskennellä Terhin kanssa yhdessä Helsingin yliopiston monitieteisen Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelman johdossa, joka on näyttänyt Terhin vahvan osaamisen monimutkaisten kaupunkikehittämiseen liittyvien asiakysymysten ympärillä. Arvostan lisäksi suuresti sitä lämmintä inhimillisyyttä, joka näkyy Terhin tavassa kohdata ihmisiä eri yhteyksissä. Kaupunginvaltuusto tarvitsee myös uutta voimaa, siksi tuen lämpimästi Terhiä valtuustoon.

Pia Bäcklund
Apulaisprofessori (tenure track)
Helsingin yliopisto

Pia Bäcklund

Terhi on monipuolisesti kiinnostunut yhteisistä asioista, kulttuurista ja ympäristöstä. Työssään hän tottunut jakamaan tieteellistä tietoa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti erilaisille kohderyhmille. Tiedän, että Terhi tarttuu toimeen aina tarmokkaasti, perusteellisesti ja omistautuneesti. Tällaista asennetta ja laaja-alaista asiantuntemusta tarvitaan yhteisten asioiden hoitamisessa.

Minna Harmanen
Opetusneuvos

Minna Harmanen

Terhi on sympaattinen, asiallinen, kuunteleva, kiva, kannustava ja ratkaisija. Hänestä tulee hyvä kaupunginvaltuutettu. Hän jaksaa tehdä työtä kaupunkilaisten eduksi työtä myös lautakunnissa, joissa oikeasti päätökset tehdään.

Sari Hartonen
Ylimeteorologi, filosofian maisteri

Sari Hartonen

Terhillä on syvällistä osaamista omalta alaltaan, mutta hän hallitsee myös laajoja kokonaisuuksia ja osaa yhdistellä asioita ennakkoluulottomasti ja luovasti. Arvostan Terhin tapaa toimia ihmislähtöisesti yhteiskunnan eri kentillä. Tällaista osaamista tarvitaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kestävämmän kaupungin rakentamiseksi.

Salla Jokela
Kestävän kaupunkikehittämisen yliopistonlehtori

Salla Jokela

Olen todella iloinen ja onnekas, että olen saanut tutustua Terhiin ja tehdä hänen kanssaan yhteistyötä projektissa, joka toi yhteen hänen alaansa, kielitiedettä, ja omaa työtäni kuvataiteilijana. Näen Terhin valoisana ja lämminsydämisenä ihmisenä. Hän on avoin uusille ideoille, tekee töitä uskomiensa asioiden eteen ja innostaa esimerkillään muita. Ihailen Terhin asiantuntijuutta ja luovuutta omassa työssään sekä hänen kiinnostuksensa laaja-alaisuutta, uteliaisuutta. Taide ja kulttuuri ovat osa hänen arkeaan – taiteen tekijänä iloitsen tästä.

Maarit Mustonen
Kuvataiteilija

Maarit Mustonen

Terhi on asiallinen, järkevä ja fiksu. Uskon, että hänellä on kykyä ja halua perehtyä asioihin kunnolla ja tehdä tosiasioihin perustuvia hyviä päätöksiä. Siksi näkisin Terhin mielelläni hoitamassa yhteisiä asioitamme.

Katri Nuolioja
Äidinkielenopettaja

Katri Nuolioja

Ajattelen, että politiikassa pätevät samat keskeiset arvot ja taidot kuin elämässä yleensä. Yksi tärkeimmistä on valmius kuulla ja ymmärtää toisia ja toisten kokemuksia – ja myös oppia näistä. Terhillä tämä taito on. Siksi haluan nähdä Terhin vaikuttamassa yhteisen kaupunkimme tulevaisuuteen.

Pia Olsson
Yliopistonlehtori, tutkija

Pia Olsson

Terhi on analyyttinen, asiakeskeinen ja aikaansaava. Hän näkee asiat laajoina kokonaisuuksina ja hänen kanssaan on helppo toimia. Lisäksi näihin ominaisuuksiin yhdistyy lämmin ja ihmisläheinen ote. Näistä syistä tuen Terhin valintaa Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Terhi Pietiläinen
Museonjohtaja

Terhi Pietiläinen

Vaikka kuinka etätöiden yhteiset virtuaalitilahaaveet ovat siellä jossain muualla, ihmisen elämä koetaan kuitenkin kutakin lähellä olevissa paikoissa. Tässä Terhi on oikeassa. Tiede auttaa näkemään suuren kuvan, mutta sen kertomat isot linjat pitää sovittaa näihin pienen ihmisen keskikokoisten paikkojen maailmaan. Tässä Terhi on erittäin oikeassa.

Timo Pyhälahti
Ympäristötiedon paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmien erikoissuunnittelija, DI (avaruustekniikka)

Timo Pyhälahti Ruoveden Kotavuoren maisemassa 2020

Terhi är genuint intresserad av miljön och andra människor samt bryr sig om deras välmående. Hon har en förmåga att se de små saker som kunde vara bättre i alla våras vardag och viljan att medverka. Helsingfors stadsfullmäktige behöver just sådana människor. Jag uppskattar också Terhis val att kommunicera även på svenska. Det visar att hon verkligen vill främja tvåspråkighet med sina handlingar.

Emmi Sulander
Nordist

Emmi Sulander
Tunnen Terhin avuliaana Kuhmoisten kesänaapurina, jolla on aikaa keskustella ajankohtaisuuksista ja tärkeyksistä. Saan aina uusia näkökulmia ekologisesta elämäntavasta, kierrätyksestä, omasta elinpiiristä, kissoista ja sanojen etymologiasta. Terhissä yhdistyy akateeminen tutkija keskustelevaan uteliaisuuteen, ja punnittu puhe kiinnostukseen oman Helsingin kehittämiseen. Historiantuntemus, tarinat ja perinteet modernissa muodossa.
 
Juha Pekka Turunen
erikoislääkäri, koulutuspäällikkö
Östersundom, Helsinki
Juha Pekka Turunen

Tunnen Terhin vihreästä toiminnasta Pohjois-Helsingissä, jossa molemmat asumme. Terhi on asioihin laajasti perehtyvä ja aikaansaava ihminen, joka aktiivisesti vaikuttaa ajankohtaisiin asioihin Helsingissä. Lähiluonto ja kulttuuri ovat Terhille todella sydämen asioita. Rauhallisella ja selkeällä tavallaan toimia Terhi saa myös muut mukaan, ja hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä. Erinomaisia taitoja myös politiikassa!

Sanna Vesikansa
Apulaispormestari

Sanna Vesikansa