Kuntavaaleissa 2021 pääteemoinani ovat hyvinvointikaupunki, lähikaupunki ja osallisuus.

Hyvinvointikaupunki

Haluan Helsingistä hyvinvointikaupungin, johon kaikki voivat tuntea kuuluvansa ja jossa kaikilla on mahdollisuus kehittyä parhaaksi versioksi itsestään. Hyvinvointikaupungissa syntyperä, äidinkieli, ikä tai muut henkilöön liittyvät tekijät eivät vaikuta mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Yhdenvertaisuudessa tärkeää on myös saavutettavuus: taataan kaikille avoin ja turvallinen pääsy palveluihin.

Lähikaupunki

Helsinkiläisellä on lähikaupunkinsa sekä samalla kaikille yhteinen Helsinki. Lähikaupunkia tulee kehittää ja vahvistaa niin, että jokaisella on pääsy viheralueille, rannoille ja muualle lähiluontoon. Lähikulttuurin myötä pääsemme osallistumaan taide- ja kulttuuritapahtumaan, tekemään kulttuuria itse ja käymään kirjastoissa. Lähikaupunki ja kaikkien yhteinen Helsinki eivät ole keskenään kilpailevia vaan toisiaan vahvistavia Helsingin ja helsinkiläisyyden tekijöitä. Meidän tulee sekä kehittää vahvoja paikallisuuksia että ymmärtää nämä osana laajempaa kokonaisuutta.

Kaupunkilaisten osallisuus

Haluan, että kaupunkilaisten osallistaminen ja osallistuminen on toimivaa, vaikuttavaa ja monipuolista. Paitsi kaupunkilaisten itsensä myös tutkitun tiedon roolia kaupungin päätöksentekoprosessissa vahvistetaan. Tulee ottaa kokeillenkin käyttöön uusia, erilaisia keinoja, joilla varmistetaan se, että alueen asukkaiden ja muiden sitä käyttävien ääni kuuluu ja pääsee vaikuttamaan aluetta koskevissa ratkaisuissa. Otetaan käyttöön välineitä ja menetelmiä, joilla saadaan kaupunkilaiset entistä moninaisempana ja laaja-alaisempana joukkona osallistumaan kaupunkisuunnittelun prosesseihin. Stadiluotsit ja osallistuva budjetointi ovat esimerkkejä hyvistä nykyisistä käytännöistä.