Yhdessä lasten ja nuorten hyväksi

Korona-aika on kohdellut monia lapsia ja nuoria kaltoin. Helsingin kaupungin tuleekin nyt ja tulevalla valtuustokaudella panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseista ei saa leikata, vaan niitä pitää pystyä vahvistamaan....

Asuntotuotannon tavoitteita syytä maltillistaa

Kirjoitus on laadittu yhdessä Mari Holopaisen kanssa Helsingin rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu ovat herättäneet viime aikoina paljon kriittistä keskustelua. Rakentamisen tiiviys, lähiluonnon ja kulttuuriympäristön huomioiminen sekä kiinteistösijoittajien rooli...

Uusia tapoja osallistua Helsingin kehittämiseen

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki, mikä ei onnistu ilman asukkaiden osallistamista. Asukkaat yksinkertaisesti tietävät parhaiten, millaiset ratkaisut heidän asuinalueellaan toimivat ja mitkä taas eivät. Kun asukkaat voivat monipuolisesti ja...