Tänään lauantaina 28. toukokuuta vietetään kansainvälistä selkokielen päivää.

Selkokieli on helppoa suomen kieltä, ja siinä käytetään helppoja sanoja ja lauseita. Asiat kerrotaan selkeästi. Yleiskieli on puolestaan tavallista suomen kieltä, ja se sopii ihmisille, joilla ei ole ymmärtämisen vaikeuksia.

On hyvä huomata, että selkokieli ja selkeä yleiskieli ovat eri asia. Selkokieli on vielä helpompaa kieltä kuin hyvä ja selkeä yleiskieli.

Selkokieli on suunnattu niille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielestä hyötyvät monet, esimerkiksi muualta Suomeen tulleet.

Se, että oppii suomea tai ruotsia, auttaa huomattavasti kotoutumisessa ja osallisuudessa. Se auttaa vahvistamaan omaa toimijuutta. Selkokieli voi toimia reittinä kielitaidon kartuttamiseen.

On tärkeää, että yhteiskunnan palveluista on tietoa selkokielellä, että selkokieliset sivustot ovat ajantasaisia ja että niille myös lisätään uusia aihealueita tarpeen mukaan.

Kielitaito lisää osallisuuden kokemusta. Tarvitaankin lisää mahdollisuuksia oppia kieltä arjessa: paikkoja ja tilanteita, joissa voi tavata muita alueen asukkaita luontevasti. Kielitaito kasvaa arjen kohtaamisissa. Ymmärretään myös se, että suomen kieltä saa puhua hyvin monella tavalla.

Kielitaito ei ole vain konkreettista puhumisen ja ymmärtämisen taitoa, vaan se on myös osa osallisuutta ja tasa-arvoa.

**

Julkaistu Helsingin Sanomissa 28.5.2022 (mielipide)