Asukkaat eivät likikään aina koe, että he saisivat riittävän ajoissa tietoa alueensa rakentamisen ja kaavoittamisen vaiheista. Monet viimeaikaiset esimerkit Pirkkolan halleineen ja Limingantien päiväkoteineen muistuttavat tästä. Osallisuuden ja asukaslähtöisyyden edistäminen ovat Helsingin kaupungissa keskeisiä tavoitteita, joiden eteen tulee tehdä töitä monimuotoisesti ja uusiakin keinoja kokeillen.

Yksi keskeinen väylä on paikallisuuksien vahvistaminen. Kun kaupunkilainen kokee yhteisyyttä ja kuuluvuutta omalle alueelleen ja saa riittävästi oikea-aikaista tietoa alueen kehittämisestä, hän myös haluaa kantaa vastuuta omasta kaupunginosastaan. Vahvat paikallisuudet eivät ole ristiriidassa koko kaupungin kehittämisen kanssa, vaan ne vankistavat sitä. Luottamus siihen, että kaupunki kuuntelee sekä tarjoaa tietoa ja osallisuuden välineitä, kasvattaa kuulumisen tunnetta paitsi oman kaupunginosan asukkaana myös helsinkiläisenä.

OmaStadi-nimellä tunnettu osallistuva budjetointi on ollut onnistunut keino kasvattaa paikallista osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. OmaStadia kannattaa yhä kehittää, ja julkisen keskustelun voisi laveammin nostaa äänestämisen rinnalle. Hyviä välineitä kehittämiseen on nostettu Helsingin yliopiston BIBU-hankkeessa ja sen viime vuoden lopulla ilmestyneessä raportissa.

Maunulan alueella osallistuva budjetointi on yksi Maunula-talon toiminnan vuodenkiertoa. Talo järjestää vuosittain myös kaikille avoimen foorumin. Lisäksi voi hakea jäseneksi talon neuvottelukuntaan ja olla näin vaikuttamassa talon ja alueenkin toimintaan. Pääsin itse mukaan neuvottelukuntaan täksi vuodeksi 2021, ja odotan innokkaana yhteistä keskustelua ja ideointia. Olen ehdottanut, että etsisimme uusiakin keinoja niiden alueen asukkaiden tavoittamiseen, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana. Myös kaupungin muut kulttuuri- ja monitoimitalot ovat keskeisiä ankkureita alueillaan, ja niiden roolia osallisuuden ja asukaslähtöisyyden kentillä voisi entisestään kasvattaa.

Me kaikki kaupunkilaiset olemme paikallisuuden asiantuntijoita oman alueemme asukkaina ja palvelujen käyttäjinä. Meillä on näkemyksiä ja osaamista sekä halua toimia yhteisen hyvän vuoksi. Valjastetaan tämä entistä toimivammin käyttöön!